sobota, 24 marca 2018

George Orwell

     W ramach niniejszego artykułu chciałbym pochylić się nad postacią jakże wybitnego artysty, pisarza i wizjonera jakim bez wątpienia był George Orwell. Zasługuje on na naszą uwagę, jako że swą twórczością wyprzedził swą epokę, przewidując wydarzenia i pojawienie się schematów społeczno-politycznych, które jeszcze do niedawna wydawały się być fikcją, a dla niektórych nawet - wymysłem szaleńca. Obecnie powoli acz skutecznie są one wdrażane w nasze codzienne życie, często bez naszej wiedzy i przyzwolenia. Warto w tym miejscu wspomnieć chociażby o wszechobecnej inwigilacji obywateli, odzierania ich choćby z pozorów prywatności, czy w końcu karaniu całych grup społecznych za rzeczy wręcz absurdalne. Wszystkie te zjawiska stanowią powracające tematy arcydzieła jakim jest „Rok 1984”. To właśnie tam Orwell zaprezentował nam tak zwaną „myślozbrodnię”, a więc przestępstwo polegające na wyznawaniu wartości innych od tych propagowanych przez jedyną słuszną partię. Przywodzi to momentalnie na myśl panującą obecnie w Rosji sytuację, gdzie brak przyzwolenia na budzące kontrowersje działania władz zrównywany jest ze zdradą stanu.
     Równie ciekawe wizje snuł George Orwell w „Folwarku Zwierzęcym”, która to mimo, że z pozoru odnosiła się do fikcyjnych perypetii zwierząt hodowlanych, to tak naprawdę była otrzeźwiającym i zachęcającym do myślenia komentarzem na temat niewyobrażalnego ryzyka jakie niósł za sobą nie tylko stalinizm, ale i katastrofy, jaką w przyszłości może być każdy kolejny reżim totalitarny nieliczący się z ogółem oraz wprowadzający moralnie niejednoznaczne ustawy czy postanowienia w życie.
     Obydwie książki stanowić powinny dla nas lektury obowiązkowe, szczególnie jeżeli pragniemy lepiej zrozumieć panującą na świecie sytuację społeczno-polityczną, w pełniejszym stopniu zapoznać się z mechanizmami działania władzy i przekonać się o tym, że władza absolutna w rzeczy samej deprawuje absolutnie, a do jej utrzymania wykorzystywane są niejednokrotnie wykraczające poza ludzką wyobraźnię środki.

poniedziałek, 26 lutego 2018

Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych…

Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni. Zdjęcie z książki „Ostatni komendanci,  ostatni żołnierze. 1951-1963”
Zdjęcie z książki „Ostatni komendanci,
ostatni żołnierze. 1951-1963”
    Wielkimi krokami zbliża się niezwykle istotna dla prawdziwego patrioty data, a mianowicie – 1 marca. Jest to dzień, kiedy wspominać będziemy Żołnierzy Wyklętych. Byli to odważni Polacy, nie obawiający się postawić na szali własne zdrowie i życie, by wypowiedzieć walkę obowiązującemu reżimowi oraz tak jak robiły to wcześniejsze pokolenia – zawalczyć o prawdziwie wolną, niepodległą i demokratyczną Rzeczpospolitą. Warto dzień ten poświęcić nie tylko na zadumę i modlitwę, ale również na lepsze poznanie ich historii oraz biografii. Te ostatnie były niezwykle ciekawe, po brzegi wypełnione cierpieniem, poświęceniem oraz walką z przeciwnościami losu. W poszukiwaniu informacji przeszukać możemy zasoby Internetu, jednakże pamiętać należy, że nie wszystkie materiału dostępne w obrębie globalnej Sieci są w pełni wiarygodne i obiektywne. Za źródło przydatnych informacji oraz punkt początkowy naszych poszukiwań prawdy o Żołnierzach Niezłomnych posłużyć może artykuł, który znajdziemy pod adresem https://andrzejewski.siedlce.pl/zolnierze-wykleci.html. Porusza on tę jakże istotną tematykę w sposób subtelny i elokwentny, zaznajamiając czytelnika z charakterem działań prowadzonych przez żołnierzy, sposobem ich traktowania przez ówczesne władze PRL, jak również prezentując publikacje, dzięki którym możemy dowiedzieć się jak kontrowersyjna dzisiaj kwestia Bohaterów Niezłomnych prezentowana jest w literaturze.
    Jak zwykł mawiać jeden z najwybitniejszych Polaków wszech czasów, Marszałek Józef Piłsudski: „Naród, który traci pamięć przestaje być narodem”. Nie dopuśćmy, aby i nam sprawy doczesne przesłoniły pamięć o tak ważnych postaciach w historii Rzeczypospolitej jakimi byli właśnie Żołnierze Wyklęci. Zechciejmy oderwać się na chwilę od codziennych obowiązków i przenieśmy się, dzięki lekturze artykułu i dołączonych do niego publikacji, kilkanaście lat wstecz, kiedy to młodzi bohaterowie zamiast wyrazić przyzwolenie na samowolę panującego reżimu PRLowskiego zdecydowali się podjąć z nim walkę, mając jednocześnie świadomość, że porażka może wiązać się z wieloletnim więzieniem lub nawet śmiercią. Ocalmy ich od zapomnienia i przekażmy wiedzę o nich kolejnym pokoleniom, tak aby Polska na zawsze pozostała narodem ludzi świadomych, dumnych ze swojej historii i czczących bohaterów, którzy pozwolili jej uzyskać obecny kształt.

wtorek, 8 sierpnia 2017

Zbrodnie komunistyczne będą ścigane

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w postępowaniu prowadzonym na wniosek twórcy Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich Adama Słomki jednoznacznie stwierdził, że to właśnie pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej „ma obowiązek ścigać z urzędu przestępcze działania funkcjonariuszy komunistycznych”. Przełomowa decyzja ws. ścigania komunistycznych zbrodniarzy zapadła w związku ze sprawą dotyczącą bezprawnego pozbawienie w 1982 roku wolności działaczy Organizacji Młodzieżowej Konfederacji Polski Niepodległej, m.in. Sławomira Skrzypka, Witolda Słowika oraz Adama Słomki. Decyzja sądu w tej sprawie stanowi jednak precedens na skalę całego kraju.


Pion śledczy IPN będzie ścigał komunistycznych zbrodniarzy!

„Dotychczas sądy i prokuratorzy IPN najczęściej odmawiały ścigania zbrodni z PRL-u powołując się na kuriozalną uchwałę Sądu Najwyższego z 5 VIII 2010 roku, który uznał zbrodnie komunistyczne za przedawnione i to już w 1995 roku! (sic!). W efekcie w chwili obecnej toczą się w całej Polsce tylko dwa procesy za represje z lat 80-tych: o usiłowanie zamordowania Anny Walentynowicz przez SB oraz o utworzenie wojskowych obozów internowania zimą 1981/82 pod namiotami. Dzięki licznym staraniom Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich (współtworzonego przez Marszałka Seniora Sejmu Kornela Morawieckiego i posła Andrzeja Melaka) oraz wnioskom formalnym środowiska Niezłomnych weteranów od 4 sierpnia decyzją Sądu w Katowicach nie może być mowy o przedawnieniu dla ścigania zbrodniarzy komunistycznych - zbrodni przeciwko ludzkości! Domagać się należy również orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w tej materii (taki wyrok jest obiecywany od dawna).”
- czytamy w oświadczeniu biura prasowego KPN.
Według dr. Jerzego Bukowskiego, rzecznika Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, decyzja sądu ws. ścigania zbrodniarzy komunistycznych daje nadzieję, że już niebawem będzie można pociągnąć do odpowiedzialności osoby odpowiedzialne za represjonowanie opozycji antykomunistycznej w czasach PRL.
- Po raz kolejny okazało się, że presja społeczna ma sens i warto niekiedy bić głową w mur, jeżeli dostrzeże się w nim jakąś szczelinę. Mam nadzieję, że wkrótce ruszy fala procesów komunistycznych zbrodniarzy, co jest konieczne jeżeli mamy żyć w naprawdę niepodległej Rzeczypospolitej, które definitywnie zerwała z PRL-bis, jaką zafundowali nam w 1989 roku uczestnicy Okrągłego Stołu.
- podkreśla dr. Jerzy Bukowski.

 Źródło: Komunistyczni zbrodniarze

czwartek, 18 maja 2017

Matki Niepokornych

Opowieść o kobietach, które kształtowały postawy sprzeciwu wobec komunistycznego reżimu.
 Z okazji Dnia Matki staraniem Fundacji "Rodzice Szkole", Archiwum Akt Nowych oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska, zostanie wydany album "Matki Niepokornych". Album zawiera wywiady z 20 matkami, których dzieci w latach 80-tych XX wieku aktywnie angażowały się w walkę z totalitarnym systemem komunistycznym. Jest to hołd oddany matkom które nie zawsze stały w pierwszym szeregu, często niedocenione i stojące w cieniu swoich dzieci, ale które nie mniej, a w wielu przypadkach bardziej doświadczyły represji ze strony komunistycznego reżimu z powodu działalności swoich pociech.
To niezwykle cenna i bardzo potrzebna inicjatywa, dzięki której społeczeństwo polskie będzie mogło poznać losy matek młodych opozycjonistów. Za odważną postawę tak wielu dziewcząt i chłopców, za ich ideałami i pragnieniem wolności, stały ich matki. To one były oparciem dla niepokornych, cierpiały i walczyły o dobre imię i pamięć o swoich dzieciach. - tak o projekcie wyraził swoją opinię Prezydent RP Andrzej Duda
Więcej o albumie i projekcie "Matki Niepokornych" oraz uroczystościach związanych z wydaniem albumu na stronie matkiniepokornych.pl

poniedziałek, 2 maja 2016

Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Centralne obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku. Wybrane fragmenty uroczystości kościelnych na Ostrowiu Lednickim, w Gnieźnie i Poznaniu.

Poświęcenie dzwonu "Mieszko i Dobrawa"


Poświęcenie dzwonu "Mieszko i Dobrawa" podczas  nabożeństwa ekumenicznego na Ostrowie Lednickim 14 kwietnia 2016 roku. Uroczystości przewodniczył Abp Wojciech Polak, Prymas Polski.
Dzwon "Mieszko i Dobrawa" został odlany specjalnie na jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski.

 Odnowienie przyrzeczeń Chrzcielnych


Odnowienie przyrzeczeń Chrzcielnych podczas Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej odprawianej pod przewodnictwem legata papieskiego kard. Pietro Parolina. Odnowienie przyrzeczeń Chrzcielnych poprowadził Prymas Polski abp Wojciech Polak. W czasie Eucharystii używany był Kielich Dąbrówki z ok. 1180-1190 roku oraz pastorał kard. Stefana Wyszyńskiego.

Przemówienie prezydenta RP Andrzeja Dudy


Przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy wygłoszone 14 kwietnia 2016 roku podczas uroczystej Mszy św. w gnieźnieńskiej katedrze z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

 Procesja


Uroczyste przeniesienie w procesji kopi obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej z Bazyliki Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny w Poznaniu (Fara) do Bazyliki Archikatedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim.

Chrzest młodych kobiet


Obchody centralne Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski „Gdzie chrzest, tam nadzieja” na stadionie miejskim w Poznaniu. Obrzęd udzielenia sakramentu chrztu 2 młodym kobietom.

Gdzie chrzest, tam nadzieja


Fragment pieśni jubileuszowej obchodów 1050 - lecia Chrztu Polski wykonanej na zakończenie Mszy Świętej dziękczynnej na stadionie miejskim w Poznaniu

muz. i aranż. Leopold Twardowski;
sł. ks. bp Damian Bryl, Helena Sperska-Abbe i Leopold Twardowski

Więcej na temat obchodów Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski na stronie 1050. rocznica Chrztu Polski