poniedziałek, 26 lutego 2018

Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych…

Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni. Zdjęcie z książki „Ostatni komendanci,  ostatni żołnierze. 1951-1963”
Zdjęcie z książki „Ostatni komendanci,
ostatni żołnierze. 1951-1963”
    Wielkimi krokami zbliża się niezwykle istotna dla prawdziwego patrioty data, a mianowicie – 1 marca. Jest to dzień, kiedy wspominać będziemy Żołnierzy Wyklętych. Byli to odważni Polacy, nie obawiający się postawić na szali własne zdrowie i życie, by wypowiedzieć walkę obowiązującemu reżimowi oraz tak jak robiły to wcześniejsze pokolenia – zawalczyć o prawdziwie wolną, niepodległą i demokratyczną Rzeczpospolitą. Warto dzień ten poświęcić nie tylko na zadumę i modlitwę, ale również na lepsze poznanie ich historii oraz biografii. Te ostatnie były niezwykle ciekawe, po brzegi wypełnione cierpieniem, poświęceniem oraz walką z przeciwnościami losu. W poszukiwaniu informacji przeszukać możemy zasoby Internetu, jednakże pamiętać należy, że nie wszystkie materiału dostępne w obrębie globalnej Sieci są w pełni wiarygodne i obiektywne. Za źródło przydatnych informacji oraz punkt początkowy naszych poszukiwań prawdy o Żołnierzach Niezłomnych posłużyć może artykuł, który znajdziemy pod adresem https://andrzejewski.siedlce.pl/zolnierze-wykleci.html. Porusza on tę jakże istotną tematykę w sposób subtelny i elokwentny, zaznajamiając czytelnika z charakterem działań prowadzonych przez żołnierzy, sposobem ich traktowania przez ówczesne władze PRL, jak również prezentując publikacje, dzięki którym możemy dowiedzieć się jak kontrowersyjna dzisiaj kwestia Bohaterów Niezłomnych prezentowana jest w literaturze.
    Jak zwykł mawiać jeden z najwybitniejszych Polaków wszech czasów, Marszałek Józef Piłsudski: „Naród, który traci pamięć przestaje być narodem”. Nie dopuśćmy, aby i nam sprawy doczesne przesłoniły pamięć o tak ważnych postaciach w historii Rzeczypospolitej jakimi byli właśnie Żołnierze Wyklęci. Zechciejmy oderwać się na chwilę od codziennych obowiązków i przenieśmy się, dzięki lekturze artykułu i dołączonych do niego publikacji, kilkanaście lat wstecz, kiedy to młodzi bohaterowie zamiast wyrazić przyzwolenie na samowolę panującego reżimu PRLowskiego zdecydowali się podjąć z nim walkę, mając jednocześnie świadomość, że porażka może wiązać się z wieloletnim więzieniem lub nawet śmiercią. Ocalmy ich od zapomnienia i przekażmy wiedzę o nich kolejnym pokoleniom, tak aby Polska na zawsze pozostała narodem ludzi świadomych, dumnych ze swojej historii i czczących bohaterów, którzy pozwolili jej uzyskać obecny kształt.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz