sobota, 24 marca 2018

George Orwell

     W ramach niniejszego artykułu chciałbym pochylić się nad postacią jakże wybitnego artysty, pisarza i wizjonera jakim bez wątpienia był George Orwell. Zasługuje on na naszą uwagę, jako że swą twórczością wyprzedził swą epokę, przewidując wydarzenia i pojawienie się schematów społeczno-politycznych, które jeszcze do niedawna wydawały się być fikcją, a dla niektórych nawet - wymysłem szaleńca. Obecnie powoli acz skutecznie są one wdrażane w nasze codzienne życie, często bez naszej wiedzy i przyzwolenia. Warto w tym miejscu wspomnieć chociażby o wszechobecnej inwigilacji obywateli, odzierania ich choćby z pozorów prywatności, czy w końcu karaniu całych grup społecznych za rzeczy wręcz absurdalne. Wszystkie te zjawiska stanowią powracające tematy arcydzieła jakim jest „Rok 1984”. To właśnie tam Orwell zaprezentował nam tak zwaną „myślozbrodnię”, a więc przestępstwo polegające na wyznawaniu wartości innych od tych propagowanych przez jedyną słuszną partię. Przywodzi to momentalnie na myśl panującą obecnie w Rosji sytuację, gdzie brak przyzwolenia na budzące kontrowersje działania władz zrównywany jest ze zdradą stanu.
     Równie ciekawe wizje snuł George Orwell w „Folwarku Zwierzęcym”, która to mimo, że z pozoru odnosiła się do fikcyjnych perypetii zwierząt hodowlanych, to tak naprawdę była otrzeźwiającym i zachęcającym do myślenia komentarzem na temat niewyobrażalnego ryzyka jakie niósł za sobą nie tylko stalinizm, ale i katastrofy, jaką w przyszłości może być każdy kolejny reżim totalitarny nieliczący się z ogółem oraz wprowadzający moralnie niejednoznaczne ustawy czy postanowienia w życie.
     Obydwie książki stanowić powinny dla nas lektury obowiązkowe, szczególnie jeżeli pragniemy lepiej zrozumieć panującą na świecie sytuację społeczno-polityczną, w pełniejszym stopniu zapoznać się z mechanizmami działania władzy i przekonać się o tym, że władza absolutna w rzeczy samej deprawuje absolutnie, a do jej utrzymania wykorzystywane są niejednokrotnie wykraczające poza ludzką wyobraźnię środki.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz